Reklama
 
Blog | Ekologický právní servis

Sadařství a botanika podle Hyundai

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nedávno prezentovala projekt sadových úprav s tím, že bude vysazovat pouze původní rostlinné druhy.

„V nedávné době [bylo] nakoupeno dalších 1.664 stromů a 51.820 keřů. Jedná se výhradně o rostlinné druhy, které jsou v této lokalitě doma a které jsou dokonale přizpůsobené místním klimatickým a půdním podmínkám: javory, jasany, olše, břízy…“ To jsou slova tiskového mluvčí společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) Petra Vaňka (viz tisková zpráva Hyundai z 20.3.2008)

Podle analýzy programu GARDE Ekologického právního servisu však Hyundai v rozporu s těmito svými tvrzeními hodlá okolí své továrny zkrášlit mnohými v Podbeskydí geograficky nepůvodními druhy stromů a keřů jako jsou např. čínské javory, americké duby, červeně kvetoucí hlohy, červené lísky apod.

Doporučením č. 10 studie LÖW & spol. s r.o., které je závazkem
Hyundai podle Deklarace porozumění, je: „Všechny druhy dřevin,
použitých ve výsadbách musí být mimo výsadbu sadu a prostory
vnitrobloků, geograficky původní.“

Citované doporučení Studie však není splněno. U
stromovitých dřevin je mimo prostor vnitrobloků navržena výsadba
některých druhů či kultivarů, které nejsou geograficky původní:

Reklama
  • Quercus coccinea – dub šarlatový („americký dub“)
  • Acer platanoides Deborah – javor mléč
  • Prunus avium Plena – třešeň ptačí
  • Quercus robur Fastigiata – dub letní
  • Crataegus laevigata Paul´s Scarlet – Hloh obecný („červeně kvetoucí hloh“)
  • Acer ginnala – javor amurský („čínský javor“)
  • Corylus maxima Purpurea – líska největší "červená"
  • Elaeagnus angustifolia – hlošina úzkolistá
  • Malus floribunda – jabloň mnohokvětá
  • Prunus mahaleb – mahalebka obecná

Navíc, automobilkou plánované sadové úpravy v mnoha bodech nerespektují doporučení studie LÖW & spol. s r.o., které se v Deklaraci porozumění Hyundai zavázal dodržet proto, aby byl zásah továrny do krajinného rázu co nejpřijatelnější. Například v trase zrušených potoků Řepník a Pazderůvka má Hyundai podle studie „obnovit přirozený pás vzrostlé a zapojené zeleně o minimální šířce 20 m na všech nezpevněných plochách trasy, uvnitř i vně závodu.“ Automobilka však navrhla pouze jednoduchou řadu dubu letního. Je více než zjevné, že pás stromů o šířce nad 20 metrů musí být realizován alespoň dvojitou, ale lépe trojitou řadou dřevin.


Dalšími ze strany Hyundai nerespektovanými závaznými doporučeními studie LÖW & spol. s r.o. jsou např. výsadba sadu jižně od administrativní budovy, který má překračovat i na plochu parkoviště, výsadba alejí stromů v trase polních cest od Nošovic a v jejich stopě v areálu Hyundai až po vlastní objekty hal, nebo požadavek, že ostatní výsadby zeleně nesmí ani hmotově, ani vzhledově konkurovat již uvedeným výsadbám. Projekt sadových úprav lze přitom pokládat za v zásadě nerozpornou věc, v níž by Hyundai nemusel mít problémy dodržovat své závazky z Deklarace porozumění.

Je proto možné vznést otázku, jak snadněji než kvalitním projektem sadových úprav by mohl Hyundai skutečně viditelně demonstrovat, že své motto – ekologie na prvním místě – bere aspoň trochu vážně. S odkazem na zpochybněnou proklamaci Hyundai o geografické původnosti dřevin a jejich přizpůsobenosti místním klimatickým a půdním podmínkám je vyjádření tiskového mluvčího Hyundai Petra Vaňka o sadařství a botanice přinejmenším zavádějící. Je třeba ho vnímat s určitou rezervou a spíše jako specifickou řečnickou disciplínu, v níž fakta nehrají až tak zásadní roli.

 

Jiří Nezhyba
program GARDE – Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
www.responsibility.cz

Podívejte se také na video na Youtube! http://www.youtube.com/user/responsibilityCZ

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama